Anonce na Očekávání

Nové Slovácko 27/11/2012

Adventní očekávání v Kyjově a Kostelci

KYJOV — Prosincová doba je i časem nastupujícího adventu, v rámci kterého se koná řada koncertů. “Očekávání je název programu, který se uskuteční v neděli 2. prosince (16.30 hod.) kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kyjově a o týden později 9. prosince (16.30 hod.) v kostele Sv. Václava v Kostelci. Spoluautory obou akcí jsou mladí folkloristi Jana Neničková z Čeložnic a Ladik Šimeček z Kyjova. V programu vystoupí sbor Zpěvulenky z Čeložnic a malá taneční skupina Matýsek.

“Očekávání je pásmo sborového zpěvu adventních písní a jednoduše inscenovaných biblických textů s tématem očekávání příchodu Spasitele. Záměrem je vytvořit u diváků náladu k meditaci a zamyšlení se v době adventu. V pásmu jsou použity jednoduché výrazové prostředky jak ve zpěvu, tak v mluveném slovu. Jednoduchost, přirozenost je pro nás cestou k podstatě sdělení.  Důležitou úlohu hraje světlo. Začínáme v potemnělém kostele, který postupně rozsvěcujeme, podobně jako je čekání na návrat světla v adventu a rozsvěcování svící na adventním věnci,” říká režisér akce Ladik Šimeček. Jana Něničková, která je autorkou námětu a scénáře programu, doplňuje: “První myšlenka byla přiblížit lidem advent jako dobu čekání lidstva na Spasitele, která je dobou tichou a skromnou. Vždyť znakem adventu je kajícnost. Ne, jak to vidíme dnes –spěch, shon, stres a vyzvánění koled již měsíc před Vánocemi v každém obchodním domě. Kde se vytratila pohoda, klid a smysl adventu? Proto jsme vymysleli pásmo, kde budeme lidem překládat jakousi tichou vzpouru proti konzumnosti dnešní doby. A proto, zastavte se s námi …”

Antonín Vrba 

nase slovacko_.27.11.12.jpg