Nabízíme

  • Celovečerní vystoupení – připravujeme
  • Jednotlivá čísla z celovečerních ucelených programů
  • Účinkování na festivalech, přehlídkách a folklórních slavnostech
  • Účinkování na plesech a zábavách