O nás

Matýsek („Malá taneční skupina“) je amatérský divadelní soubor věnující se tanečnímu divadlu s lidovými prvky.

Ledoborci (4).JPG

Jeho základní inspirací jsou lidové obyčeje, zvyky, lidová slovesnost, písně a tance.

Z nich  je vybrán významový základ, který je upraven s nadsázkou a humorem pro pódiová vystoupení dle našich schopností, dovedností a aktuálního zdravotního stavu členů ve věku 20 - 45 let.

Matýsek vystupuje na folklórních a divadelních festivalech, především však v samostatných pořadech v malých obcích Kyjovského Slovácka. Chceme pobavit diváky i sami sebe a přitom přitáhnout pozornost široké kulturní veřejnosti k bohaté folklorní a ochotnické
tradici regionu.

Matýsek není samostatný právní subjekt, jedná se uskupení v rámci spolku OPONA, z.s. prostřednictvím kterého jsou činěny veškeré právní úkony.