Step podruhé

Podruhé za námi přijela Peťka, začali jsme spojovat jednotlivé prvky a cosi se z toho rýsuje. Ale It’s long way to Tipperary a snad někdy zříme tu little Mary. (krpatů Mařku překlad redakce)

Napište komentář