Neziskovky se představily a navázaly nové kontakty

KN 20/9/2010

Areál rybníka v Kelčanech u Kyjova se stal dějištěm setkání regionálních neziskových organizací. Zástupci jednotlivých sdružení tu navázali kontakty pro případnou budoucí spolupráci.

„Je to nultý ročník Dne neziskovek, které se tady mohou představit a ukázat něco ze své činnosti. Ten nápad se nám rodil v hlavě už dlouho. Snažila jsem se získat nějaký grand, jehož prostřednictvím bychom zmapovali neziskovky na Kyjovsku,“ přiblížila akci Anna Čarková, ze sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu, které Den neziskovek pořádalo a řadu zúčastněných organizací už v minulosti podpořilo finančně.

„Zároveň tady představujeme mobiliář na pořádání kulturních akcí, který jsme pořídili v rámci jednoho z našich programů. “Skládá se ze stanu, ozvučovací aparatury, pódia, pivních setů a budeme ho půjčovat, abychom podpořili kulturní a společenské aktivity v regionu,“ představila Čarková nový projekt sdružení.

Prvního ročníku se zúčastnili zástupci řady sdružení. Zájem veřejnosti byl malý, do budoucna by se ale tato akce mohla konat pravidelně.

Vedle Kyjovského Slovácka se setkání účastnilo sdružení Krok, divadelní spolek Opona, tanečně divadelní sdružení Matýsek, vracovský Krušpánek, nebo OS Jančovka. Jednotlivé organizace v průběhu celého odpoledne představily svou činnost, kterou i v budoucnu hodlá Kyjovské Slovácko podporovat formou nejrůznějších projektů.

„Od Kyjovského Slovácka v pohybu jsme získali peníze na Military biograf, který obohatil koncepci našeho muzea v tom, že tam pouštíme dokumenty pro žáky základních i mateřských škol,“ popsal svou spolupráci s pořádajícím sdružením Petr Něnička z Military muzea Vlkoš.

„My jsme s nimi zatím nijak nespolupracovali, očekáváme, že zjistíme možnosti a začneme využívat jejich nabídek,“ zdůvodnil svou účast na Dni neziskovek Vítězslav Začal z OS Jančovka.

„Získali jsme od nich metodickou pomoc při žádosti o peníze z grantů. Nakonec se nám tu složitou a dlouhou žádost podařilo vyplnit a jsme strašně rádi, protože na nekomerční projekty se peníze shánějí hrozně těžce,“ dodal Ladislav Šimeček z Občanského sdružení Matýsek.

−vh−

Neziskovky.jpg

 

Napište komentář